k.ú.: 721000 - Pístov u Jihlavy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 586846 - Jihlava NUTS5 CZ0632586846
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 285 2601174
zahrada 363 183866
travní p. 113 343639
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz 187 1183523
vodní pl. nádrž umělá 7 22340
vodní pl. rybník 29 293905
vodní pl. tok přirozený 1 424
vodní pl. tok umělý 1 64
zast. pl. zbořeniště 1 351
zast. pl. 453 86939
ostat.pl. jiná plocha 181 242709
ostat.pl. manipulační pl. 80 379149
ostat.pl. neplodná půda 53 141100
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 31742
ostat.pl. ostat.komunikace 137 106386
ostat.pl. silnice 44 128811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1210
ostat.pl. zeleň 8 4149
Celkem KN 1947 5751497
Par. DKM 1947 5751497
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 59
č.p. tech.vyb 2
č.e. garáž 146
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 122
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če zem.stav 10
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 427
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 3
Celkem JED 6
LV 523
spoluvlastník 769

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.1995
S-SK ŠS 1:2880 1835 12.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 28.05.2022 05:32

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.