k.ú.: 721051 - Píšť u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548545 - Píšť NUTS5 CZ0633548545
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 467 1545333
zahrada 84 51273
travní p. 221 227630
lesní poz 41 1301535
vodní pl. nádrž umělá 2 3055
vodní pl. rybník 1 65641
vodní pl. tok přirozený 4 6525
vodní pl. tok umělý 30 5851
vodní pl. zamokřená pl. 3 5602
zast. pl. společný dvůr 7 694
zast. pl. zbořeniště 2 895
zast. pl. 79 44247
ostat.pl. dálnice 1 61669
ostat.pl. jiná plocha 95 81749
ostat.pl. manipulační pl. 46 33278
ostat.pl. neplodná půda 24 14741
ostat.pl. ostat.komunikace 64 44710
ostat.pl. silnice 8 54889
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 4646
Celkem KN 1180 3553963
Par. KMD 1180 3553963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 13
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 77
LV 108
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.05.2016
S-SK GS 1:2880 1838 24.05.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 16.05.2022 23:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.