k.ú.: 721069 - Vranice u Humpolce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548545 - Píšť NUTS5 CZ0633548545
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6103 - Humpolec
Pověřený obecní úřad 61031 - Humpolec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 235 1111979
zahrada 57 32434
travní p. 63 92962
lesní poz 84 657714
vodní pl. nádrž umělá 4 77916
vodní pl. tok přirozený 3 31236
zast. pl. zbořeniště 1 79
zast. pl. 38 14877
ostat.pl. jiná plocha 62 42116
ostat.pl. manipulační pl. 3 3329
ostat.pl. neplodná půda 8 1098
ostat.pl. ostat.komunikace 31 24700
ostat.pl. silnice 1 15793
Celkem KN 590 2106233
Par. KMD 590 2106233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. rod.dům 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 34
LV 57
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.01.2015
S-SK GS 1:2880 1838 26.01.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 02:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.