k.ú.: 721107 - Pašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 535991 - Pištín NUTS5 CZ0311535991
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31024 - Zliv

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 36 1378504
zahrada 47 45830
travní p. plantáž dřevin 1 6328
travní p. 54 845186
lesní poz 34 167364
vodní pl. nádrž umělá 1 5572
vodní pl. rybník 1 23368
vodní pl. tok umělý 9 36494
vodní pl. zamokřená pl. 1 2466
zast. pl. 58 24798
ostat.pl. jiná plocha 49 66566
ostat.pl. manipulační pl. 6 3610
ostat.pl. neplodná půda 15 17437
ostat.pl. ostat.komunikace 26 55700
ostat.pl. silnice 1 15707
ostat.pl. zeleň 2 162
Celkem KN 341 2695092
Par. DKM 341 2695092
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 31
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 58
LV 112
spoluvlastník 255

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.01.2002
DKM-KPÚ 13.07.2001 1:1000 22.01.2002 *)
THM-V 1:2000 31.12.1980 22.01.2002 THM + FUO
THM-V 1:2000 23.10.1972 31.12.1980 THM gr.
S-SK GS 1:2880 1870 23.10.1972


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 19.07.2024 01:04

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.