k.ú.: 721166 - Pivín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589888 - Pivín NUTS5 CZ0713589888
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 777 5818888
zahrada 269 166070
ovoc. sad 11 52209
travní p. 76 136471
lesní poz 6 72664
vodní pl. tok přirozený 15 25213
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 67
zast. pl. společný dvůr 9 1976
zast. pl. zbořeniště 35 5631
zast. pl. 372 112718
ostat.pl. dráha 10 115414
ostat.pl. jiná plocha 69 26698
ostat.pl. manipulační pl. 39 46212
ostat.pl. neplodná půda 31 42985
ostat.pl. ostat.komunikace 208 239099
ostat.pl. pohřeb. 2 2252
ostat.pl. silnice 10 47897
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 14546
ostat.pl. zeleň 9 3090
Celkem KN 1951 6930100
Par. DKM 3 1208
Par. KMD 1948 6928892
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 256
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 46
rozestav. 1
Celkem BUD 357
LV 542
spoluvlastník 755

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2012
S-SK ŠS 1:2880 1833 11.12.2012 28.02.1824 1:2880, od r. 1947 scelovací řízení, M 1:2880


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 00:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.