k.ú.: 721182 - Pivkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 598887 - Pivkovice NUTS5 CZ0316598887
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 200 1788109
zahrada 44 30552
travní p. 173 702865
lesní poz 80 437987
vodní pl. nádrž umělá 1 32
vodní pl. rybník 3 4974
vodní pl. tok umělý 33 9999
vodní pl. zamokřená pl. 3 1326
zast. pl. 70 33698
ostat.pl. jiná plocha 26 12232
ostat.pl. manipulační pl. 12 29363
ostat.pl. neplodná půda 41 29652
ostat.pl. ostat.komunikace 45 56683
ostat.pl. silnice 18 27541
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2995
Celkem KN 750 3168008
Par. KMD 750 3168008
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. zem.used 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 60
LV 74
spoluvlastník 98

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.05.2015
S-SK GS 1:2880 1837 14.05.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 25.05.2022 03:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.