k.ú.: 721212 - Plačice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 513 4170397
zahrada 264 191955
ovoc. sad 1 5699
travní p. 271 781478
lesní poz 33 415199
vodní pl. nádrž umělá 18 215247
vodní pl. tok přirozený 91 71207
vodní pl. tok umělý 26 18054
vodní pl. zamokřená pl. 6 6770
zast. pl. společný dvůr 14 7565
zast. pl. zbořeniště 5 2426
zast. pl. 435 174877
ostat.pl. dráha 16 88326
ostat.pl. jiná plocha 188 547992
ostat.pl. manipulační pl. 54 117518
ostat.pl. neplodná půda 45 50645
ostat.pl. ostat.komunikace 286 236411
ostat.pl. silnice 40 179441
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7374
ostat.pl. zeleň 95 21471
Celkem KN 2402 7310052
Par. DKM 2402 7310052
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 175
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 37
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 413
byt.z. byt 30
byt.z. garáž 4
Celkem JED 34
LV 515
spoluvlastník 985

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.08.2010
DKM 1:1000 31.07.2006 část KÚ
ZMVM 1:2000 01.11.1981 31.07.2006
THM-V 1:2000 01.04.1961 16.08.2010
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 10:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.