k.ú.: 721271 - Otín u Plané - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561134 - Planá NUTS5 CZ0327561134
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32152 - Planá

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1529712
zahrada 68 41622
travní p. 179 815236
lesní poz 158 1557920
vodní pl. nádrž umělá 4 6386
vodní pl. rybník 2 9452
vodní pl. tok přirozený 4 9001
vodní pl. tok umělý 1 535
vodní pl. zamokřená pl. 14 34352
zast. pl. zbořeniště 9 4833
zast. pl. 65 30757
ostat.pl. jiná plocha 55 109150
ostat.pl. manipulační pl. 14 28082
ostat.pl. neplodná půda 29 23415
ostat.pl. ostat.komunikace 71 90509
ostat.pl. pohřeb. 1 1731
ostat.pl. silnice 5 3270
Celkem KN 833 4295963
Par. KMD 833 4295963
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 20
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 57
LV 72
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1839 14.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 18.05.2022 10:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.