k.ú.: 721409 - Plandry - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jihlava email: kp.jihlava@cuzk.cz
Fibichova 6/4666, 58601 Jihlava telefon: 567109111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3707 - Jihlava NUTS4 CZ0632
Obec 587702 - Plandry NUTS5 CZ0632587702
Pracoviště 707 - Jihlava

Obec s rozšířenou působností 6105 - Jihlava
Pověřený obecní úřad 61051 - Jihlava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 10279
orná půda 38 677574
zahrada 56 30450
travní p. 44 219536
lesní poz les s budovou 1 49
lesní poz 15 686646
vodní pl. nádrž umělá 2 2253
vodní pl. rybník 3 14882
vodní pl. tok přirozený 7 14564
vodní pl. zamokřená pl. 1 501
zast. pl. 124 37930
ostat.pl. foto. elektrárna 1 1981
ostat.pl. jiná plocha 39 18703
ostat.pl. manipulační pl. 17 28275
ostat.pl. neplodná půda 4 2727
ostat.pl. ostat.komunikace 36 48671
ostat.pl. silnice 8 12096
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1762
ostat.pl. zeleň 4 13667
Celkem KN 402 1822546
Par. KMD 402 1822546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 59
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. výroba 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 123
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 120
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2013
KM-D 1:2000 30.12.1999 29.11.2013
S-SK GS 1:2880 1838 30.12.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jihlava.

vypočteno: 22.05.2022 08:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.