k.ú.: 721417 - Korýtka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 530336 - Pláně NUTS5 CZ0325530336
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 165 1151813
zahrada 25 19475
ovoc. sad 1 6551
travní p. 76 185157
lesní poz 107 1234858
vodní pl. nádrž umělá 3 1460
vodní pl. tok přirozený 2 439
vodní pl. tok umělý 6 1256
zast. pl. společný dvůr 4 441
zast. pl. 24 16030
ostat.pl. jiná plocha 14 9603
ostat.pl. manipulační pl. 7 10611
ostat.pl. neplodná půda 71 58980
ostat.pl. ostat.komunikace 34 20865
ostat.pl. silnice 6 28444
Celkem KN 545 2745983
Par. KMD 545 2745983
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.p. zem.stav 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 22
LV 48
spoluvlastník 74

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.05.2017
KM-D 1:2000 15.06.2000 30.05.2017
S-SK GS 1:2880 1839 14.06.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 06:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.