k.ú.: 721425 - Ondřejov nad Střelou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 530336 - Pláně NUTS5 CZ0325530336
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 474945
zahrada 101 57954
travní p. 236 457168
lesní poz les s budovou 8 608
lesní poz 70 289995
vodní pl. nádrž umělá 1 349
vodní pl. tok přirozený 7 25491
zast. pl. 108 24315
ostat.pl. jiná plocha 34 31897
ostat.pl. manipulační pl. 18 9821
ostat.pl. neplodná půda 94 63764
ostat.pl. ostat.komunikace 77 42811
ostat.pl. skládka 2 1861
Celkem KN 942 1480979
Par. KMD 942 1480979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 113
LV 118
spoluvlastník 157

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
KM-D 1:2000 15.12.1999 15.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 14.12.1999 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 03:58

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.