k.ú.: 721484 - Zborovy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 578312 - Zborovy NUTS5 CZ0322578312
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32053 - Plánice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 719 2762015
zahrada 94 76668
travní p. 567 1476468
lesní poz 365 2002609
vodní pl. nádrž umělá 3 3883
vodní pl. rybník 3 22407
vodní pl. tok umělý 74 13166
zast. pl. společný dvůr 1 32
zast. pl. zbořeniště 2 1562
zast. pl. 121 55744
ostat.pl. jiná plocha 105 165739
ostat.pl. manipulační pl. 12 24935
ostat.pl. neplodná půda 64 34299
ostat.pl. ostat.komunikace 92 75548
ostat.pl. pohřeb. 1 35
ostat.pl. silnice 13 47781
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5823
ostat.pl. zeleň 2 244
Celkem KN 2239 6768958
Par. KMD 2239 6768958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 74
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 116
LV 173
spoluvlastník 206

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.06.2013
S-SK GS 1:2880 1837 19.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 02:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.