k.ú.: 721506 - Babina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559351 - Plasy NUTS5 CZ0325559351
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2528560
zahrada 132 115401
ovoc. sad 1 4732
travní p. 70 185503
lesní poz les s budovou 3 41
lesní poz 123 12120764
vodní pl. nádrž umělá 8 6729
vodní pl. tok přirozený 8 33691
vodní pl. tok umělý 1 2125
vodní pl. zamokřená pl. 9 10276
zast. pl. zbořeniště 6 2677
zast. pl. 198 92656
ostat.pl. jiná plocha 87 120352
ostat.pl. neplodná půda 66 111396
ostat.pl. ostat.komunikace 128 332113
ostat.pl. silnice 14 64626
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 395
ostat.pl. zeleň 37 185718
Celkem KN 1203 15917755
Par. DKM 1203 15917755
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 70
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 18
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 21
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 190
LV 196
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 30.10.2014 1:1000 05.11.2014 *)
DKM 1:1000 10.03.1998
S-SK GS 1:2880 1839 09.03.1998 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.