k.ú.: 721514 - Lomnička u Plas - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559351 - Plasy NUTS5 CZ0325559351
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 310 2825963
zahrada 104 71583
ovoc. sad 1 5226
travní p. 134 291125
lesní poz les s budovou 1 20
lesní poz 204 10518351
vodní pl. nádrž umělá 7 9155
vodní pl. tok přirozený 20 25941
vodní pl. tok umělý 2 123
vodní pl. zamokřená pl. 3 1394
zast. pl. zbořeniště 3 1299
zast. pl. 116 49833
ostat.pl. jiná plocha 81 246569
ostat.pl. manipulační pl. 17 70361
ostat.pl. neplodná půda 87 264731
ostat.pl. ostat.komunikace 105 154144
ostat.pl. silnice 32 118175
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 2313
ostat.pl. zeleň 1 373
Celkem KN 1233 14656679
Par. KMD 1233 14656679
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 11
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 114
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 157
spoluvlastník 263

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
KM-D 1:2000 01.10.2000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1839 30.09.2000 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 07:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.