k.ú.: 721531 - Plasy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559351 - Plasy NUTS5 CZ0325559351
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 370 2443761
zahrada 788 565504
ovoc. sad 9 67079
travní p. 228 752516
lesní poz les s budovou 41 1531
lesní poz 242 5661685
vodní pl. nádrž umělá 4 6542
vodní pl. rybník 2 29178
vodní pl. tok přirozený 19 102772
vodní pl. tok umělý 4 734
vodní pl. zamokřená pl. 11 13510
zast. pl. společný dvůr 106 16580
zast. pl. zbořeniště 7 1191
zast. pl. 1100 290791
ostat.pl. dráha 12 108806
ostat.pl. jiná plocha 380 242834
ostat.pl. manipulační pl. 36 60490
ostat.pl. neplodná půda 161 165743
ostat.pl. ostat.komunikace 407 327251
ostat.pl. pohřeb. 1 7725
ostat.pl. silnice 56 146840
ostat.pl. skládka 1 1762
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 84697
ostat.pl. zeleň 98 108617
Celkem KN 4109 11208139
Par. DKM 4109 11208139
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 388
č.p. byt.dům 7
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 10
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 167
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 4
č.p. zem.stav 2
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 163
č.e. ubyt.zař 5
bez čp/če bydlení 43
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 171
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 20
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 15
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 15
rozestav. 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 1119
byt.z. byt 263
byt.z. garáž 5
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 58
obč.z. garáž 23
obč.z. j.nebyt 54
Celkem JED 404
LV 1439
spoluvlastník 2143

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.12.2014 1:1000 12.12.2014 *)
DKM 1:1000 15.06.1999
Ins. A 1:1000 01.01.1960 14.06.1999 část k.ú, převážně intravilán
S-SK GS 1:2880 1839 14.06.1999


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 29.05.2022 04:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.