k.ú.: 721565 - Plavsko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 509078 - Plavsko NUTS5 CZ0313509078
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 642 4873777
zahrada 273 190932
travní p. 410 2292618
lesní poz les s budovou 23 777
lesní poz 257 2758518
vodní pl. nádrž přírodní 1 3705
vodní pl. nádrž umělá 11 17922
vodní pl. rybník 11 124642
vodní pl. tok přirozený 2 1356
vodní pl. tok umělý 58 15738
vodní pl. zamokřená pl. 5 3340
zast. pl. společný dvůr 1 288
zast. pl. zbořeniště 2 61
zast. pl. 348 140599
ostat.pl. jiná plocha 173 106728
ostat.pl. manipulační pl. 16 52283
ostat.pl. mez, stráň 1 1429
ostat.pl. neplodná půda 4 3981
ostat.pl. ostat.komunikace 108 178557
ostat.pl. silnice 56 76081
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 29312
ostat.pl. zamokřená pl. 1 2266
ostat.pl. zeleň 59 11304
Celkem KN 2463 10886214
Par. KMD 2463 10886214
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 96
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 119
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 44
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 27
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 360
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 424
spoluvlastník 723

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.11.2017
S-SK GS 1:2880 1827 30.11.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 00:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.