k.ú.: 721611 - Lomnička u Plesné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554740 - Plesná NUTS5 CZ0411554740
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 1222296
zahrada 75 57081
travní p. 50 451013
lesní poz 15 1044333
vodní pl. tok přirozený 3 36876
vodní pl. tok umělý 1 1609
vodní pl. zamokřená pl. 7 91838
zast. pl. společný dvůr 6 2129
zast. pl. zbořeniště 2 553
zast. pl. 83 20800
ostat.pl. jiná plocha 25 37686
ostat.pl. manipulační pl. 4 15431
ostat.pl. neplodná půda 12 14429
ostat.pl. ostat.komunikace 54 48637
ostat.pl. pohřeb. 1 2526
ostat.pl. silnice 4 29114
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 432
ostat.pl. zeleň 1 1623
Celkem KN 374 3078406
Par. DKM 374 3078406
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 33
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 83
LV 84
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.06.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 16.06.2003
S-SK GS 1:2880 1924 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 10:46

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.