k.ú.: 721646 - Šneky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554740 - Plesná NUTS5 CZ0411554740
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 28 177344
zahrada 208 132874
ovoc. sad 3 6432
travní p. 102 485799
lesní poz 11 2405073
vodní pl. nádrž umělá 3 1906
vodní pl. rybník 1 631
vodní pl. tok umělý 5 11029
vodní pl. zamokřená pl. 1 1186
zast. pl. společný dvůr 4 507
zast. pl. zbořeniště 3 576
zast. pl. 206 49913
ostat.pl. dráha 3 101424
ostat.pl. jiná plocha 22 17190
ostat.pl. manipulační pl. 10 21621
ostat.pl. neplodná půda 20 24285
ostat.pl. ostat.komunikace 84 59853
ostat.pl. pohřeb. 1 5216
ostat.pl. silnice 9 15770
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1570
ostat.pl. zeleň 5 2856
Celkem KN 730 3523055
Par. DKM 730 3523055
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 12
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 127
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 202
LV 221
spoluvlastník 280

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.06.2007 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 25.09.1989 14.06.2007 měřítko i 1:1000,
THM-V 1:2000 19.12.1967 14.06.2007
S-SK GS 1:2880 1842 19.12.1967


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 15:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.