k.ú.: 721654 - Vackov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 554740 - Plesná NUTS5 CZ0411554740
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4102 - Cheb
Pověřený obecní úřad 41021 - Cheb

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 29 2102034
zahrada 8 15715
ovoc. sad 2 2505
travní p. 52 610656
lesní poz 28 949942
vodní pl. nádrž umělá 2 34274
vodní pl. rybník 1 9596
vodní pl. tok umělý 2 5531
vodní pl. zamokřená pl. 10 40151
zast. pl. společný dvůr 3 267
zast. pl. zbořeniště 1 534
zast. pl. 19 20952
ostat.pl. dobývací prost. 11 391720
ostat.pl. jiná plocha 44 92183
ostat.pl. manipulační pl. 4 2922
ostat.pl. neplodná půda 9 26391
ostat.pl. ostat.komunikace 18 40006
ostat.pl. silnice 2 34884
Celkem KN 245 4380263
Par. DKM 245 4380263
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. rod.dům 4
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 19
LV 32
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.08.2003 celé k.ú. - přepracování
ZMVM 1:2000 01.11.1981 01.08.2003
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 20:01

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.