k.ú.: 721727 - Záhoří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 507695 - Záhoří NUTS5 CZ0313507695
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 290 1697325
zahrada 63 48522
travní p. 78 640807
lesní poz 95 668115
vodní pl. nádrž umělá 1 2771
vodní pl. rybník 7 209753
vodní pl. tok umělý 56 12326
vodní pl. zamokřená pl. 2 2387
zast. pl. 103 60627
ostat.pl. dráha 8 39017
ostat.pl. jiná plocha 56 63109
ostat.pl. manipulační pl. 62 71270
ostat.pl. neplodná půda 1 991
ostat.pl. ostat.komunikace 106 57398
ostat.pl. silnice 17 38282
Celkem KN 945 3612700
Par. KMD 945 3612700
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 32
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 88
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 4
Celkem JED 25
LV 114
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.08.2012
S-SK GS 1:2880 1828 20.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 25.05.2022 02:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.