k.ú.: 721743 - Plešovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588512 - Chropyně NUTS5 CZ0721588512
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72032 - Chropyně

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 126 515808
zahrada 79 71828
ovoc. sad 2 6753
travní p. 15 24093
vodní pl. tok přirozený 6 7919
vodní pl. tok umělý 1 394
zast. pl. 127 48801
ostat.pl. jiná plocha 36 15254
ostat.pl. manipulační pl. 24 35697
ostat.pl. neplodná půda 11 14021
ostat.pl. ostat.komunikace 30 27758
ostat.pl. pohřeb. 1 1798
ostat.pl. silnice 1 10568
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1684
ostat.pl. zeleň 4 671
Celkem KN 464 783047
Par. DKM 464 783047
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 71
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 121
LV 153
spoluvlastník 192

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1995
Ins. A 1:2000 15.03.1938 30.06.1995
S-SK ŠS 1:2880 1824 15.03.1938


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 18.05.2022 08:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.