k.ú.: 721786 - Plhov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573442 - Samšina NUTS5 CZ0522573442
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52074 - Sobotka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 257 1163971
zahrada 111 82181
ovoc. sad 18 19640
travní p. 288 338611
lesní poz 119 675805
vodní pl. nádrž umělá 2 2230
vodní pl. rybník 1 2554
vodní pl. tok přirozený 72 8978
vodní pl. zamokřená pl. 20 7453
zast. pl. společný dvůr 2 714
zast. pl. zbořeniště 3 455
zast. pl. 61 32385
ostat.pl. jiná plocha 22 12099
ostat.pl. manipulační pl. 10 2679
ostat.pl. neplodná půda 26 13162
ostat.pl. ostat.komunikace 107 49205
ostat.pl. silnice 77 22813
ostat.pl. zeleň 1 478
Celkem KN 1197 2435413
Par. KMD 1197 2435413
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 14
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 57
LV 143
spoluvlastník 208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.07.2010
S-SK GS 1:2880 1842 29.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 09:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.