k.ú.: 721808 - Plch - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 572942 - Plch NUTS5 CZ0532572942
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53091 - Lázně Bohdaneč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 81 783554
zahrada 66 66920
travní p. 12 12282
lesní poz 3 5607
vodní pl. nádrž umělá 1 815
vodní pl. tok umělý 11 14992
zast. pl. 56 35447
ostat.pl. jiná plocha 11 4077
ostat.pl. manipulační pl. 4 4190
ostat.pl. neplodná půda 2 402
ostat.pl. ostat.komunikace 9 23306
ostat.pl. silnice 1 955
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1368
ostat.pl. zeleň 14 8747
Celkem KN 272 962662
Par. DKM 272 962662
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 47
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 55
LV 90
spoluvlastník 135

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.08.2010 1:1000 23.09.2010 *)
DKM 1:1000 15.03.2000
ZMVM 1:2000 21.12.1989 15.03.2000
S-SK GS 1:2880 1840 21.12.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 11:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.