k.ú.: 721824 - Plchovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580783 - Plchovice NUTS5 CZ0534580783
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 1096828
zahrada 78 32575
travní p. 443 1468722
lesní poz 5 4783
vodní pl. nádrž přírodní 1 2985
vodní pl. tok přirozený 35 88691
vodní pl. tok umělý 20 9246
vodní pl. zamokřená pl. 2 489
zast. pl. společný dvůr 1 50
zast. pl. zbořeniště 2 429
zast. pl. 69 29942
ostat.pl. jiná plocha 39 23887
ostat.pl. manipulační pl. 27 21777
ostat.pl. neplodná půda 50 17248
ostat.pl. ostat.komunikace 69 51384
ostat.pl. silnice 5 27356
ostat.pl. zeleň 6 3319
Celkem KN 1151 2879711
Par. KMD 1151 2879711
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 58
LV 218
spoluvlastník 509

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.06.2013
S-SK GS 1:2880 1839 27.06.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.