k.ú.: 721859 - Plchůvky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580350 - Choceň NUTS5 CZ0534580350
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5314 - Vysoké Mýto
Pověřený obecní úřad 53141 - Choceň

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 363 1189674
zahrada 116 61840
travní p. 400 986736
lesní poz les s budovou 3 131
lesní poz 156 635213
vodní pl. nádrž přírodní 1 2057
vodní pl. rybník 2 302823
vodní pl. tok přirozený 79 74246
vodní pl. tok umělý 22 6207
zast. pl. společný dvůr 4 1940
zast. pl. zbořeniště 3 662
zast. pl. 144 33672
ostat.pl. dráha 3 41580
ostat.pl. jiná plocha 53 35158
ostat.pl. neplodná půda 29 11188
ostat.pl. ostat.komunikace 127 102316
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 9103
Celkem KN 1523 3494546
Par. KMD 1523 3494546
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 15
č.e. rod.rekr 57
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 142
LV 229
spoluvlastník 311

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.12.2013
S-SK GS 1:2880 1839 09.12.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 17.05.2022 03:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.