k.ú.: 721867 - Plískov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rokycany email: kp.rokycany@cuzk.cz
Srbova 79, 33701 Rokycany telefon: 371510011 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3408 - Rokycany NUTS4 CZ0326
Obec 566861 - Plískov NUTS5 CZ0326566861
Pracoviště 408 - Rokycany

Obec s rozšířenou působností 3211 - Rokycany
Pověřený obecní úřad 32113 - Zbiroh

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 130 1597691
zahrada 125 92508
travní p. 79 336800
lesní poz 62 935874
vodní pl. nádrž umělá 2 2735
vodní pl. tok přirozený 3 23476
vodní pl. tok umělý 8 8279
zast. pl. 165 49919
ostat.pl. jiná plocha 63 58224
ostat.pl. manipulační pl. 3 580
ostat.pl. neplodná půda 29 41190
ostat.pl. ostat.komunikace 64 101956
ostat.pl. pohřeb. 1 165
ostat.pl. silnice 7 45154
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 7513
ostat.pl. zeleň 33 34062
Celkem KN 780 3336126
Par. DKM 780 3336126
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 86
č.e. rod.rekr 44
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 163
LV 157
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 02.02.2009 1:1000 02.02.2009 *)
DKM 1:1000 23.05.2008 Mimo obvod KPÚ
ZMVM 1:2000 10.12.1986 02.02.2009
S-SK GS 1:2880 1839 10.12.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rokycany.

vypočteno: 29.05.2022 04:41

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.