k.ú.: 721905 - Ploskovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565393 - Ploskovice NUTS5 CZ0423565393
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 1410970
zahrada 123 83351
ovoc. sad 16 494756
travní p. 30 31214
vodní pl. nádrž umělá 1 51
vodní pl. tok přirozený 4 4392
vodní pl. zamokřená pl. 2 1832
zast. pl. společný dvůr 2 1951
zast. pl. zbořeniště 3 513
zast. pl. 162 55263
ostat.pl. dráha 2 17115
ostat.pl. jiná plocha 54 54278
ostat.pl. manipulační pl. 17 20452
ostat.pl. neplodná půda 5 10807
ostat.pl. ostat.komunikace 42 45511
ostat.pl. silnice 11 51112
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 13682
ostat.pl. zeleň 2 89909
Celkem KN 519 2387159
Par. KMD 519 2387159
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 85
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 161
obč.z. byt 9
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 158
spoluvlastník 214

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.02.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 18.05.2022 12:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.