k.ú.: 721913 - Těchobuzice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565393 - Ploskovice NUTS5 CZ0423565393
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42051 - Litoměřice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 43 501456
zahrada skleník-pařeniš. 2 386
zahrada 36 28170
ovoc. sad 59 1026090
travní p. 53 131259
lesní poz 1 96010
vodní pl. nádrž přírodní 1 1570
vodní pl. tok přirozený 5 6711
zast. pl. 39 26384
ostat.pl. jiná plocha 32 17224
ostat.pl. manipulační pl. 3 2487
ostat.pl. neplodná půda 3 4345
ostat.pl. ostat.komunikace 35 33075
ostat.pl. silnice 5 25445
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5990
ostat.pl. zeleň 1 195
Celkem KN 320 1906797
Par. KMD 320 1906797
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 3
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 37
LV 56
spoluvlastník 75

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.02.2011
S-SK GS 1:2880 1843 07.02.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 17.05.2022 10:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.