k.ú.: 721930 - Plotiště nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 569810 - Hradec Králové NUTS5 CZ0521569810
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52051 - Hradec Králové

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 845 4090483
zahrada 603 379917
ovoc. sad 2 11792
travní p. skleník-pařeniš. 1 136
travní p. 45 58607
vodní pl. nádrž umělá 5 18265
vodní pl. tok přirozený 89 51908
vodní pl. tok umělý 52 16920
vodní pl. zamokřená pl. 5 1876
zast. pl. společný dvůr 19 3382
zast. pl. zbořeniště 11 1390
zast. pl. 1043 466046
ostat.pl. dráha 9 139231
ostat.pl. jiná plocha 275 187584
ostat.pl. manipulační pl. 253 515577
ostat.pl. neplodná půda 54 48706
ostat.pl. ostat.komunikace 357 246354
ostat.pl. pohřeb. 2 7535
ostat.pl. silnice 173 136333
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 15982
ostat.pl. zeleň 77 37262
Celkem KN 3930 6435286
Par. DKM 3930 6435286
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 426
č.p. byt.dům 11
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 38
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 219
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 2
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 13
bez čp/če garáž 66
bez čp/če jiná st. 133
bez čp/če obchod 3
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 10
Celkem BUD 999
byt.z. byt 89
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 2
Celkem JED 95
LV 1110
spoluvlastník 1627

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.08.2008 1:1000 10.09.2008 *) III.etapa KPÚ
DKM-KPÚ 27.04.2007 1:1000 23.05.2007 *) zbytek KÚ-DKM již na celém KÚ
DKM 1:1000 01.08.2006 intravilán
ZMVM 1:2000 01.11.1981 23.05.2007
THM-V 1:2000 01.04.1961 23.05.2007
S-SK GS 1:2880 1840 01.11.1981


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 11:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.