k.ú.: 722341 - Hradiště u Plzně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 40 103970
zahrada 631 298638
travní p. 76 265025
lesní poz 1 5942
vodní pl. nádrž umělá 1 220
vodní pl. tok přirozený 4 43880
zast. pl. společný dvůr 1 238
zast. pl. 2067 377935
ostat.pl. dráha 1 195
ostat.pl. jiná plocha 212 214307
ostat.pl. manipulační pl. 121 576315
ostat.pl. neplodná půda 5 19748
ostat.pl. ostat.komunikace 203 262198
ostat.pl. silnice 7 30471
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 38625
ostat.pl. zeleň 236 187957
Celkem KN 3619 2425664
Par. DKM 3619 2425664
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 64
č.p. doprava 4
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 7
č.p. obč.vyb. 36
č.p. rod.dům 653
č.p. tech.vyb 6
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 23
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 15
bez čp/če garáž 861
bez čp/če jiná st. 124
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 37
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 13
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 24
bez čp/če výroba 71
rozestav. 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1973
byt.z. byt 1198
byt.z. garáž 42
byt.z. j.nebyt 11
obč.z. byt 20
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 2
Celkem JED 1274
LV 2748
spoluvlastník 5411

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.10.2003
Ins. A 1:1000 01.01.1958 31.10.2003


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 04:36

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.