k.ú.: 722677 - Doubravka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 82 440746
zahrada 1094 412534
ovoc. sad 4 31528
travní p. 48 209896
lesní poz 5 430697
vodní pl. nádrž umělá 1 952
vodní pl. tok přirozený 11 64848
zast. pl. společný dvůr 5 875
zast. pl. zbořeniště 3 306
zast. pl. 3328 553129
ostat.pl. dráha 4 69202
ostat.pl. jiná plocha 481 308469
ostat.pl. manipulační pl. 38 93454
ostat.pl. neplodná půda 22 22816
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 12407
ostat.pl. ostat.komunikace 522 630036
ostat.pl. pohřeb. 8 221026
ostat.pl. silnice 28 60014
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 27 160990
ostat.pl. zeleň 518 436550
Celkem KN 6231 4160475
Par. DKM 6231 4160475
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. bydlení 9
č.p. byt.dům 253
č.p. doprava 1
č.p. garáž 3
č.p. jiná st. 13
č.p. obchod 11
č.p. obč.vyb. 70
č.p. rod.dům 928
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. víceúčel 7
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 2
č.e. jiná st. 5
č.e. obč.vyb. 5
č.e. rod.rekr 47
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 1298
bez čp/če jiná st. 276
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 62
bez čp/če rod.rekr 10
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
Celkem BUD 3108
byt.z. byt 6142
byt.z. dílna 4
byt.z. garáž 279
byt.z. j.nebyt 48
byt.z. rozest. 1
obč.z. ateliér 7
obč.z. byt 204
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 5
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 6697
LV 9072
spoluvlastník 21189

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.05.1995
Ins. A 1:1000 01.01.1958 15.05.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 04:30

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.