k.ú.: 722685 - Újezd - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 166 1433363
zahrada 991 479999
ovoc. sad 1 4155
travní p. 68 220434
lesní poz 12 124369
vodní pl. nádrž umělá 1 1478
vodní pl. tok umělý 7 5753
zast. pl. zbořeniště 1 238
zast. pl. 1310 193864
ostat.pl. jiná plocha 267 74517
ostat.pl. manipulační pl. 12 44590
ostat.pl. ostat.komunikace 127 187200
ostat.pl. pohřeb. 1 11271
ostat.pl. silnice 5 31959
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 10961
ostat.pl. zeleň 36 10442
Celkem KN 3009 2834593
Par. DKM 3009 2834593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 26
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 804
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 58
bez čp/če garáž 261
bez čp/če jiná st. 99
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 2
s roz.jed 2
Celkem BUD 1295
byt.z. byt 114
byt.z. garáž 13
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 120
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 41
Celkem JED 293
LV 1369
spoluvlastník 2208

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 07.05.1996
Ins. A 1:1000 01.01.1958 07.05.1996


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 29.05.2022 04:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.