k.ú.: 722707 - Bukovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 554791 - Plzeň NUTS5 CZ0323554791
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32091 - Plzeň

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 987427
zahrada 269 157420
ovoc. sad 6 17801
travní p. 128 369152
lesní poz 74 836481
vodní pl. nádrž umělá 2 2046
vodní pl. tok přirozený 7 179734
vodní pl. tok umělý 10 16559
vodní pl. zamokřená pl. 7 10915
zast. pl. zbořeniště 5 3963
zast. pl. 670 75600
ostat.pl. dráha 5 68241
ostat.pl. jiná plocha 139 164067
ostat.pl. manipulační pl. 32 106526
ostat.pl. neplodná půda 56 192075
ostat.pl. ostat.komunikace 89 124926
ostat.pl. silnice 1 6432
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 15416
ostat.pl. zeleň 8 7289
Celkem KN 1645 3342070
Par. DKM 1645 3342070
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 183
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 389
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 3
Celkem BUD 659
byt.z. byt 10
obč.z. byt 2
Celkem JED 12
LV 648
spoluvlastník 829

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.1995
Ins. A 1:1000 01.01.1958 06.12.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 24.05.2022 14:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.