k.ú.: 722766 - Pnětluky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566578 - Pnětluky NUTS5 CZ0424566578
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 2 1370
orná půda 751 1738040
chmelnice 1023 1377997
zahrada 157 81010
ovoc. sad 1 2524
travní p. 183 187451
lesní poz ostat.komunikace 5 12391
lesní poz 37 3262232
vodní pl. nádrž umělá 2 3926
vodní pl. tok přirozený 119 23597
zast. pl. společný dvůr 5 499
zast. pl. zbořeniště 4 228
zast. pl. 227 85678
ostat.pl. jiná plocha 53 18764
ostat.pl. manipulační pl. 27 38470
ostat.pl. neplodná půda 97 54332
ostat.pl. ostat.komunikace 68 73679
ostat.pl. pohřeb. 1 1619
ostat.pl. silnice 14 59218
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 3196
ostat.pl. zeleň 6 495
Celkem KN 2784 7026716
Par. KMD 2784 7026716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 130
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 216
LV 262
spoluvlastník 359

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2012
S-SK GS 1:2880 1841 11.10.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 10:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.