k.ú.: 722774 - Klipec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 537675 - Pňov-Předhradí NUTS5 CZ0204537675
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 534 1902490
zahrada 57 29753
travní p. 46 61069
lesní poz 2 8112
vodní pl. nádrž umělá 2 634
vodní pl. tok umělý 129 45227
zast. pl. společný dvůr 1 299
zast. pl. zbořeniště 1 251
zast. pl. 75 42446
ostat.pl. dráha 2 32051
ostat.pl. jiná plocha 14 13987
ostat.pl. manipulační pl. 12 13076
ostat.pl. neplodná půda 1 169
ostat.pl. ostat.komunikace 20 39196
ostat.pl. silnice 13 38837
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 4327
ostat.pl. zeleň 4 3614
Celkem KN 921 2235538
Par. DKM 72 406104
Par. KMD 849 1829434
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 60
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 74
LV 170
spoluvlastník 298

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2016
S-SK GS 1:2880 1824 14.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 24.05.2022 09:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.