k.ú.: 722782 - Pňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 537675 - Pňov-Předhradí NUTS5 CZ0204537675
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 5 39325
orná půda 205 2765715
zahrada 96 68713
ovoc. sad 3 20437
travní p. 40 179188
lesní poz 30 1168199
vodní pl. nádrž přírodní 5 80289
vodní pl. nádrž umělá 2 7329
vodní pl. rybník 1 1660
vodní pl. tok přirozený 5 21274
vodní pl. tok umělý 21 42128
vodní pl. zamokřená pl. 6 11041
zast. pl. společný dvůr 1 65
zast. pl. 168 78500
ostat.pl. jiná plocha 29 35362
ostat.pl. manipulační pl. 3 17687
ostat.pl. neplodná půda 1 829
ostat.pl. ostat.komunikace 51 140454
ostat.pl. silnice 3 44488
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8583
ostat.pl. zeleň 21 52954
Celkem KN 699 4784220
Par. DKM 699 4784220
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 122
č.p. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 1
Celkem BUD 168
obč.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 230
spoluvlastník 324

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.06.2021 1:1000 04.06.2021 *) KPÚ
DKM 23.04.2019 1:1000 23.04.2019 *) OO mapováním
S-SK GS 1:2880 1842 04.06.2021 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 21.05.2022 20:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.