k.ú.: 722791 - Předhradí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kolín email: kp.kolin@cuzk.cz
Rorejcova 8, 28002 Kolín telefon: 321737011 fax:321724088

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3204 - Kolín NUTS4 CZ0204
Obec 537675 - Pňov-Předhradí NUTS5 CZ0204537675
Pracoviště 204 - Kolín

Obec s rozšířenou působností 2110 - Kolín
Pověřený obecní úřad 21101 - Kolín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 122 1364221
zahrada 70 62423
ovoc. sad 1 3505
travní p. 12 49229
lesní poz 17 314488
vodní pl. nádrž přírodní 3 57281
vodní pl. nádrž umělá 1 131292
vodní pl. tok přirozený 1 40412
vodní pl. tok umělý 10 9956
vodní pl. zamokřená pl. 3 66058
zast. pl. společný dvůr 1 655
zast. pl. zbořeniště 1 159
zast. pl. 146 69531
ostat.pl. jiná plocha 14 43001
ostat.pl. manipulační pl. 6 11714
ostat.pl. neplodná půda 5 13747
ostat.pl. ostat.komunikace 39 89773
ostat.pl. pohřeb. 2 4482
ostat.pl. silnice 3 27842
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 34086
ostat.pl. zeleň 11 12589
Celkem KN 475 2406444
Par. DKM 475 2406444
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 97
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo plav.úč. 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 141
LV 146
spoluvlastník 199

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 01.06.2021 1:1000 04.06.2021 *) KPÚ
DKM 23.04.2019 1:1000 23.04.2019 *) OO mapování
S-SK GS 1:2880 1842 04.06.2021 28.02.18241:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kolín.

vypočteno: 21.05.2022 20:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.