k.ú.: 722812 - Dolany u Stříbra - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559377 - Pňovany NUTS5 CZ0325559377
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32081 - Město Touškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 5 1039
orná půda plantáž dřevin 2 24575
orná půda 179 1521414
zahrada 275 151661
ovoc. sad 2 51577
travní p. 10 28291
lesní poz les s budovou 48 1905
lesní poz 85 559288
vodní pl. nádrž umělá 2 559781
vodní pl. tok přirozený 3 28079
vodní pl. tok umělý 1 1670
zast. pl. zbořeniště 1 41
zast. pl. 484 35532
ostat.pl. dráha 27 66578
ostat.pl. jiná plocha 152 57033
ostat.pl. manipulační pl. 1 2738
ostat.pl. mez, stráň 6 2238
ostat.pl. neplodná půda 21 19140
ostat.pl. ostat.komunikace 73 55180
ostat.pl. silnice 9 17560
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 27369
ostat.pl. zeleň 123 70201
Celkem KN 1523 3282890
Par. DKM 1523 3282890
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 17
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 407
č.e. ubyt.zař 6
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če rod.rekr 8
bez čp/če ubyt.zař 59
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 521
LV 495
spoluvlastník 689

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.10.2007
ZMVM 1:2000 01.01.1985 01.10.2007 lokalita Pňovany II
S-SK GS 1:2880 1839 31.12.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 03:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.