k.ú.: 722901 - Poběžovice u Přelouče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575470 - Poběžovice u Přelouče NUTS5 CZ0532575470
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 261 1187791
zahrada 87 67838
ovoc. sad 4 29387
travní p. 37 42248
lesní poz 18 269541
vodní pl. nádrž přírodní 1 328
vodní pl. rybník 1 12117
vodní pl. tok přirozený 1 355
vodní pl. tok umělý 35 6651
zast. pl. zbořeniště 1 151
zast. pl. 67 29179
ostat.pl. jiná plocha 18 2194
ostat.pl. manipulační pl. 21 4988
ostat.pl. neplodná půda 9 6529
ostat.pl. ostat.komunikace 52 23413
ostat.pl. silnice 2 29068
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 424
Celkem KN 617 1712202
Par. KMD 617 1712202
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 36
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 15
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
Celkem BUD 65
LV 102
spoluvlastník 140

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.11.2015
S-SK GS 1:2880 1839 10.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 00:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.