k.ú.: 722987 - Horní Vilímeč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548561 - Počátky NUTS5 CZ0633548561
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 2117017
zahrada 63 25829
ovoc. sad 3 1691
travní p. 421 1097341
lesní poz 161 559734
vodní pl. rybník 8 32486
vodní pl. tok umělý 27 7713
vodní pl. zamokřená pl. 6 5099
zast. pl. společný dvůr 2 43
zast. pl. zbořeniště 4 259
zast. pl. 48 26985
ostat.pl. dráha 2 41860
ostat.pl. jiná plocha 34 30136
ostat.pl. manipulační pl. 45 17639
ostat.pl. neplodná půda 16 9046
ostat.pl. ostat.komunikace 57 44184
ostat.pl. silnice 12 23793
Celkem KN 1504 4040855
Par. KMD 1504 4040855
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 17
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 48
LV 120
spoluvlastník 168

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.08.2012
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.08.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 22:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.