k.ú.: 722995 - Léskovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 548561 - Počátky NUTS5 CZ0633548561
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 1097273
zahrada 39 14891
travní p. 154 503474
lesní poz 133 1109892
vodní pl. nádrž umělá 3 11691
vodní pl. rybník 2 4128
vodní pl. tok umělý 16 3621
zast. pl. společný dvůr 9 604
zast. pl. zbořeniště 1 69
zast. pl. 38 20955
ostat.pl. jiná plocha 26 21182
ostat.pl. manipulační pl. 38 106742
ostat.pl. neplodná půda 75 47672
ostat.pl. ostat.komunikace 59 50440
ostat.pl. silnice 51 17223
Celkem KN 837 3009857
Par. KMD 837 3009857
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 17
č.p. rod.dům 10
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 38
LV 69
spoluvlastník 90

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.03.2011
S-SK GS 1:2880 1829 15.03.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 06:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.