k.ú.: 723029 - Stojčín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561452 - Stojčín NUTS5 CZ0633561452
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 93 1604788
zahrada 95 63506
travní p. 69 477617
lesní poz 60 1204307
vodní pl. nádrž umělá 6 2581
vodní pl. rybník 8 87744
vodní pl. tok umělý 23 9032
zast. pl. společný dvůr 11 1915
zast. pl. zbořeniště 6 1328
zast. pl. 118 41182
ostat.pl. dráha 10 97979
ostat.pl. jiná plocha 43 95403
ostat.pl. manipulační pl. 21 52901
ostat.pl. neplodná půda 23 27645
ostat.pl. ostat.komunikace 87 56868
ostat.pl. silnice 12 47036
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1423
Celkem KN 687 3873255
Par. DKM 687 3873255
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 52
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 111
LV 118
spoluvlastník 181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.06.2009
ZMVM 1:2000 31.12.1976 18.06.2009
S-SK GS 1:2880 1829 31.12.1976


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 23:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.