k.ú.: 723045 - Dobkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568759 - Chotěboř NUTS5 CZ0631568759
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6104 - Chotěboř
Pověřený obecní úřad 61041 - Chotěboř

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 159 1507882
zahrada 155 78642
ovoc. sad 1 3076
travní p. skleník-pařeniš. 1 20
travní p. 66 442278
lesní poz 30 859187
vodní pl. nádrž umělá 5 49620
vodní pl. rybník 4 10393
vodní pl. tok přirozený 1 387
vodní pl. zamokřená pl. 1 671
zast. pl. společný dvůr 2 2125
zast. pl. zbořeniště 2 270
zast. pl. 181 34844
ostat.pl. jiná plocha 35 7435
ostat.pl. manipulační pl. 44 34779
ostat.pl. neplodná půda 5 766
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 141018
ostat.pl. ostat.komunikace 50 46220
ostat.pl. silnice 2 23484
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1388
Celkem KN 750 3244485
Par. DKM 22 577769
Par. KMD 728 2666716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 30
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 12
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 92
bez čp/če bydlení 6
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 177
LV 230
spoluvlastník 293

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.03.2019 1:1000 07.03.2019 *) Rozhodnutí SPÚ - JPÚ - upřesnění přídělu - odstranění ZEGP
KMD 1:1000 21.04.2016
S-SK GS 1:2880 1838 21.04.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 16.05.2022 06:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.