k.ú.: 723061 - Dolní Počátky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 62 320090
zahrada 16 7336
travní p. 78 191802
lesní poz les s budovou 5 208
lesní poz 22 312810
vodní pl. rybník 3 16748
vodní pl. tok přirozený 13 3353
zast. pl. 88 15126
ostat.pl. jiná plocha 58 27986
ostat.pl. neplodná půda 10 4457
ostat.pl. ostat.komunikace 21 22876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2131
ostat.pl. zeleň 1 478
Celkem KN 379 925401
Par. KMD 379 925401
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 11
č.p. rod.dům 11
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 54
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 88
LV 97
spoluvlastník 124

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.06.2010
S-SK GS 1:2880 1838 14.06.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 28.05.2022 18:40

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.