k.ú.: 723070 - Počátky Horní - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572225 - Seč NUTS5 CZ0531572225
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53046 - Třemošnice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 827830
zahrada 72 30456
ovoc. sad 7 9344
travní p. 226 662277
lesní poz les s budovou 2 25
lesní poz 54 339989
vodní pl. nádrž umělá 9 723
vodní pl. tok přirozený 71 11179
vodní pl. zamokřená pl. 5 5227
zast. pl. 85 28660
ostat.pl. jiná plocha 57 21008
ostat.pl. manipulační pl. 1 1840
ostat.pl. neplodná půda 20 9745
ostat.pl. ostat.komunikace 58 45216
ostat.pl. silnice 1 6733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 5280
Celkem KN 888 2005532
Par. KMD 888 2005532
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 23
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 5
vod.dílo jiná st. 1
Celkem BUD 82
LV 128
spoluvlastník 171

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2010
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 24.05.2022 17:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.