k.ú.: 723100 - Počedělice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566586 - Počedělice NUTS5 CZ0424566586
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 9666
orná půda plantáž dřevin 1 2475
orná půda 309 2886698
chmelnice 30 253466
zahrada skleník-pařeniš. 1 12
zahrada 122 47656
travní p. mez, stráň 12 14950
travní p. 22 38299
lesní poz les s budovou 4 147
lesní poz les(ne hospodář) 23 43474
lesní poz mez, stráň 8 9333
lesní poz 9 27843
vodní pl. mez, stráň 2 4113
vodní pl. nádrž umělá 2 2833
vodní pl. tok přirozený 28 338929
vodní pl. tok umělý 5 3420
vodní pl. zamokřená pl. 5 1227
zast. pl. společný dvůr 8 1061
zast. pl. zbořeniště 10 4194
zast. pl. 110 49022
ostat.pl. jiná plocha 58 15762
ostat.pl. manipulační pl. 13 10661
ostat.pl. mez, stráň 1 2030
ostat.pl. neplodná půda 18 17084
ostat.pl. ostat.komunikace 79 110715
ostat.pl. pohřeb. 1 1136
ostat.pl. silnice 5 23529
ostat.pl. zeleň 9 2518
Celkem KN 899 3922253
Par. DKM 382 3368747
Par. KMD 517 553506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 65
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 108
LV 133
spoluvlastník 233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.10.2011
S-SK GS 1843 27.10.2011 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 21:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.