k.ú.: 723185 - Počerady - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566951 - Výškov NUTS5 CZ0424566951
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42072 - Postoloprty

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 250 2605180
zahrada 46 31332
ovoc. sad 1 21083
travní p. 14 85491
lesní poz les(ne hospodář) 1 6637
lesní poz 1 2843
vodní pl. nádrž umělá 4 10004
vodní pl. tok přirozený 12 16294
vodní pl. zamokřená pl. 1 213
zast. pl. společný dvůr 2 470
zast. pl. zbořeniště 1 47
zast. pl. 86 52145
ostat.pl. dráha 54 147835
ostat.pl. jiná plocha 43 62157
ostat.pl. manipulační pl. 141 1020713
ostat.pl. neplodná půda 61 209091
ostat.pl. ostat.komunikace 64 93428
ostat.pl. silnice 9 37114
ostat.pl. zeleň 4 3939
Celkem KN 795 4406016
Par. DKM 795 4406016
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 42
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 84
LV 82
spoluvlastník 101

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.04.2002 celé k.ú.
ZMVM 1:2000 15.08.1984 01.04.2002
S-SK GS 1:2880 1843 14.08.1984


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 22.05.2022 22:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.