k.ú.: 723223 - Podbořanský Rohozec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566608 - Podbořanský Rohozec NUTS5 CZ0424566608
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1110600
zahrada 45 30602
ovoc. sad 1 9413
travní p. 361 3173402
lesní poz 16 546379
vodní pl. nádrž přírodní 1 663
vodní pl. rybník 1 100142
vodní pl. tok přirozený 63 77469
vodní pl. zamokřená pl. 1 1431
zast. pl. společný dvůr 5 1420
zast. pl. zbořeniště 16 7663
zast. pl. 114 52999
ostat.pl. jiná plocha 108 204438
ostat.pl. manipulační pl. 22 36572
ostat.pl. neplodná půda 34 100962
ostat.pl. ostat.komunikace 69 114263
ostat.pl. pohřeb. 2 3396
ostat.pl. silnice 8 41323
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 600
ostat.pl. zeleň 7 999
Celkem KN 1008 5614736
Par. DKM 1008 5614736
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 1
Celkem BUD 112
LV 93
spoluvlastník 119

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2016
FÚO 1:5000 01.01.1971 28.06.2016
Ost. 1:2000 01.01.1971 28.06.2016
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1970


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 02:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.