k.ú.: 723282 - Hlubany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 292 2167465
zahrada 109 96397
ovoc. sad 3 14454
travní p. 55 112760
vodní pl. nádrž přírodní 2 39742
vodní pl. nádrž umělá 2 3082
vodní pl. tok přirozený 9 24532
vodní pl. zamokřená pl. 2 11668
zast. pl. zbořeniště 3 468
zast. pl. 215 157003
ostat.pl. jiná plocha 63 87302
ostat.pl. manipulační pl. 17 220074
ostat.pl. neplodná půda 23 17151
ostat.pl. ostat.komunikace 99 105893
ostat.pl. pohřeb. 1 1776
ostat.pl. silnice 6 43137
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 355
ostat.pl. zeleň 18 10000
Celkem KN 920 3113259
Par. DKM 920 3113259
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 117
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 5
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 5
Celkem BUD 210
byt.z. byt 25
Celkem JED 25
LV 216
spoluvlastník 299

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2002
THM-V 1:2000 01.04.1961 09.12.2002
S-SK GS 1:2880 1843 31.03.1961


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 16.05.2022 16:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.