k.ú.: 723304 - Letov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žatec email: kp.zatec@cuzk.cz
Smetanovo nám. 1018, 43801 Žatec telefon: 415237481 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566616 - Podbořany NUTS5 CZ0424566616
Pracoviště 533 - Žatec

Obec s rozšířenou působností 4210 - Podbořany
Pověřený obecní úřad 42101 - Podbořany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 244 4396864
zahrada 44 20270
travní p. 21 27659
lesní poz 12 29781
vodní pl. nádrž přírodní 1 132
vodní pl. nádrž umělá 2 2136
vodní pl. tok přirozený 24 13264
zast. pl. zbořeniště 6 5183
zast. pl. 77 56151
ostat.pl. jiná plocha 82 84339
ostat.pl. manipulační pl. 6 24655
ostat.pl. neplodná půda 7 14908
ostat.pl. ostat.komunikace 18 55933
ostat.pl. pohřeb. 3 5641
ostat.pl. silnice 5 39247
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1545
ostat.pl. zeleň 4 2081
Celkem KN 558 4779789
Par. DKM 558 4779789
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. rod.dům 40
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 76
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 119
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1991 19.12.1999
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žatec.

vypočteno: 18.05.2022 12:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.